MSIG Malaysia

Kami memahami keperluan untuk mendapatkan bantuan kewangan sekiranya anda dimasukkan ke hospital apabila berlakunya kecederaan badan akibat kemalangan atau disebabkan oleh jangkitan COVID-19.

Insurans Pendapatan Hospital Tenang kami menjadikan perlindungan lebih mudah dan mampu milik sesuai dengan belanjawan anda.

CORPWE~3

 CorpWeb_THI_Product details_221125.jpg

Corp Website_THI product page_221125_v3.jpg

1 Tempoh pengecualian sehingga 31/12/2025.

2 Pembayaran tertakluk kepada penyerahan dokumen yang lengkap.

MSIG Assist

Our dedicated Customer Service Officers and staff will be happy to assist with your queries.