MSIG Malaysia

Kami memahami keperluan untuk mendapatkan bantuan kewangan sekiranya anda dimasukkan ke hospital apabila berlakunya kecederaan badan akibat kemalangan atau disebabkan oleh jangkitan COVID-19.

Dengan baucar RM75 Perlindungan Tenang (PTV) daripada Kerajaan Malaysia, Insurans Pendapatan Hospital Tenang kami menjadikan perlindungan lebih mudah dan mampu milik sesuai dengan belanjawan anda.

CORPWE~3

CorpWeb. THI Product page Malay RM75 FA-01_Final_V1

*Sila semak kelayakan anda di www.myPTV.my atau www.mycoverage.my/perlindungan_tenang/ .

^Anda layak untuk menuntut baucar PTV RM75 pada tahun 2022, walaupun telah menuntut PTV RM50 pada tahun 2021. 

CorpWeb. THI Product page Malay RM75 FA-02_Final_V1

Tertakluk kepada penebusan yang berjaya daripada Pentadbir Dana PTV.

Rebat sebanyak 25% ke atas premium kasar akan diberikan melalui pembelian di cawangan MSIG tanpa janji temu dan pembelian dalam talian. Baki dalam sebarang bentuk tidak akan dibayar balik.

Tempoh pengecualian sehingga 31/12/2025.

Pembayaran tertakluk kepada penyerahan dokumen yang lengkap.

MSIG Assist

Our dedicated Customer Service Officers and staff will be happy to assist with your queries.

{ }